Monday, January 23

झटपट डोसे (पोहे - तांदळाचे)

लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
लागणारे जिन्नस: 
जाड पोहे १वाटी
तांदूळ २ वाटी
मीठ चविनुसार
क्रमवार पाककृती: 
पोहे आणि तांदूळ वेगवेगळ्या भांड्यात १तास भिजत घालावे.
१का तासानी ते वेगवेगळे वाटुन घ्यावे. (तांदूळ कणी लागणार नाही इतके बारिक वाटावेत्, वाटायला वेळ लागतो)
मग त्या दोन्हीचे मिश्रण एकत्र करावे.
चविनुसार मीठ घालुन तयार मिश्रणाचे डोसे घालावेत.
चटणी आणि सांबार बरोबर खाण्यास द्यावे.
हे डोसे लवकर होतात आणि छान ही लागतात.
माहितीचा स्रोत: 
आई

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.